Mensen met afasie krijgen vaak te maken met misverstanden.
‘Ben je nu nog niet beter?’ of ‘Je moet gewoon meer oefenen.’ Dit zijn voorbeelden van onhandige vragen en adviezen aan mensen met afasie. ‘Ze denken vaak dat ik het niet begrijp’, vertelt een van de deelnemers van Afasiecentrum Leerdam. ‘Dan praten ze tegen mijn man en niet tegen mij. Dat is onzin. Ik kan niet praten, maar ik kan wel denken!’ Een andere deelnemer krijgt soms de vraag: ‘Gaat het alweer beter met praten?’ Dan antwoordt hij: Ja tuk we-weeter. Zó!’ (duim omhoog, niet gemeende grijns). Dat is zijn manier om te zeggen: Wat denk je zelf! Na twee jaar wordt het echt niet meer beter.

Blijvende gevolgen

Mensen met afasie hebben allemaal moeite met spreken, de een meer dan de ander. Ze kunnen ook problemen hebben met schrijven, lezen en begrijpen van taal. Geen enkele afasie is hetzelfde.

De deelnemers van het afasiecentrum hebben langer dan een jaar afasie. Bij de meesten is dit het gevolg van een beroerte. Ze weten: afasie gaat niet over. Ze hebben de eerste maanden intensief gerevalideerd. Hierdoor is het spreken of begrijpen verbeterd. Maar de mogelijkheden voor verbetering bereiken een plafond. Na een jaar is meestal duidelijk welke blijvende gevolgen er zijn.

Anders communiceren

Mensen met afasie kunnen wel leren om anders te communiceren. Denk aan omschrijven, opschrijven, gebaren maken, een aanwijsboek enzovoort. Hierdoor gaat een gesprek voeren beter. Voor lezen en schrijven zijn er hulpmiddelen en aanpassingen. Wat ook belangrijk is: bezig blijven met taal en communicatie, om dit op peil te houden. Hier werken mensen met afasie aan in het afasiecentrum.

Onder elkaar

De deelnemers noemen nog een belangrijke reden om naar het afasiecentrum te komen: ·het contact met andere mensen met afasie. Lotgenoten begrijpen het beste wat het betekent om afasie te hebben. Wat de deelnemers zelf zeggen over het contact met lotgenoten: ·‘Je wordt door ‘gezonde’ mensen niet altijd voor vol aangezien.’ ‘Onder elkaar, dan gaat het goed.’ ‘Je durft hier te praten, want niemand vindt het raar. Je herkent elkaars problemen.’

Meer weten over het afasiecentrum?

Meer informatie over de afasiecentra in Nederland vind je op www.afasiecentra.nl.

Je kan ook contact opnemen met Afasiecentrum Leerdam via e-mail  logopedie@rivas.nl, of telefoon: 0183 64 57 55.