Zorgen voor iemand met dementie is intensief. Lichamelijk, psychisch maar vooral ook emotioneel. Het is dan ook niet altijd makkelijk om de zorg vol te kunnen houden. De volgende tips kunnen wellicht helpen overbelasting te voorkomen:

Tip 1: Vraag op tijd om hulp.

Het is niet vanzelfsprekend dat je, als mantelzorger, alle ondersteuning kunt geven aan iemand met dementie. Weest duidelijk en open over wat je nodig hebt. De huisarts kan een aanvraag doen voor een casemanager Dementie die jou kan ondersteunen en adviseren.

Tip 2: Blijf leuke activiteiten doen.

Daar haal je energie uit die hard nodig is bij de zorg voor je naaste. Het helpt je beter in balans te blijven. Denk hierbij ook aan voldoende beweging en goede voeding.

Tip 3: Zorg voor een veilig thuis.

Voor iemand met dementie is een veilige woonomgeving extra belangrijk. Denk hierbij aan goede verlichting, gevaarlijke stoffen die niet voor het grijpen liggen, voorwerpen die een val kunnen veroorzaken (losse kleedjes, snoeren), de aanschaf van personenalarmering.

Tip 4: Maak een vaste dagindeling.

Voor iemand met dementie is het leven soms onzeker en niet langer overzichtelijk. Structuur kan hierin helpen. Zoals een vaste dagindeling. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een grote weekkalender gebruiken.

Tip 5: Geef ruimte aan emoties.

Dementie betekent verandering in rol en relatie. Dat kan voelen als een rouwproces. Wegstoppen helpt niet, als je hier moeite mee hebt is het goed om professionele hulp in te schakelen.

Tip 6: Maak een zorgdagboek.

Beschrijf iedere dag (kort) moeilijke situaties en de gedachten die je daarbij had. Dit geeft meer inzicht in jouw gevoelens en helpt het bespreekbaar te maken.

Tip 7: Zoek contact met lotgenoten.

Praten en het delen van ervaringen kan steun en opluchting geven. In veel plaatsen zijn er gespreksgroepen of Alzheimer cafés