In Nederland wonen we met ruim zestien miljoen mensen. Een aanzienlijk deel daarvan heeft zijn of haar roots elders liggen, bijvoorbeeld in Turkije, Marokko of Suriname. Tot op de dag van vandaag maken ouderen met een allochtone culturele achtergrond nauwelijks gebruik van voorzieningen voor ouderen. Krijgen zij niet te maken met de ziekte van Alzheimer? Het antwoord is jawel. Maar familie biedt veel hulp en zorg zelf.

Wat is de ziekte van Alzheimer?

Iedereen die ouder wordt, vergeet wel eens iets. Daar kun je niets aan doen. Het gaat meestal om namen, gezichten, afspraken of het niet kunnen vinden van spullen. Soms is een ziekte de oorzaak van de vergeetachtigheid. Deze ziekte noemen we “dementie”. De meeste bekende hiervan is de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ziekte in de hersenen. Het begint meestal na het 65e levensjaar en is niet te genezen.

Wat is het verloop van de ziekte?

Door onbekendheid met de ziekte wordt het vaak niet snel opgemerkt door de familie. Sommige mensen misleiden hun omgeving; ze verzinnen een antwoord op vragen waarop ze het antwoord niet meer weten. Na verloop van tijd worden de problemen met het geheugen ernstiger en gaat het opvallen dat er iets aan de hand is.

Wat merk je daar van?

  • Werk wordt niet afgemaakt.  
  • Iemand weet niet goed meer hoe hij zich moet gedragen aan tafel omdat hij niet meer weet waar en mes en vork voor waren.
  • Spullen raken kwijt.  
  • Afspraken worden vergeten.
  • De volgorde van bijvoorbeeld wassen en aankleden lukt niet meer.
  • Een gesprek is moeilijk te volgen. Soms kan iemand niet op woorden komen.
  • Iemand zomaar boos of heel blij.
  • Sommige mensen kunnen zich verdrietig of depressief voelen.

Wat kun je er aan doen?

Familie biedt meestal veel hulp en zorg maar heeft hierbij soms informatie en ondersteuning nodig. Er is dan ook (multicultureel) advies op maat nodig. Er kan een ouderenverpleegkundige thuis komen om hier verder over te praten. Daarvoor kan de huisarts een aanvraag doen bij het Geriatrisch Onderzoeks en Advies Centrum.

Meer weten over dementie onder allochtone ouderen? Ga naar de website van Alzheimer Nederland.