Waarom is goede slaap zo belangrijk?

Goede slaap is belangrijk voor concentratie, leren en vasthouden van geheugen en functioneren overdag. Ook op psychisch-emotioneel gebied is slapen van belang. Tekort aan slaap kan leiden tot negatieve stemming, verwarde gevoelens en minder goed om kunnen gaan met problemen. Aan de andere kant is te veel slaap ook niet goed voor het lichaam. Slaap heeft ook interactie met je hormoonhuishouding (denk aan groeihormoon/cortisol) en op hormonen die invloed hebben op je eetlust (o.a. leptine en ghreline). Slaap is nodig om je lichaam te herstellen en weer klaar te maken voor de volgende dag.

Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

Bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen is er sprake van een verstoorde ademhaling tijdens de slaap. Eén van de meest voorkomende stoornissen is slaapapneu.

Hoe herken je slaapapneu?

Slaapapneu wordt in de meeste gevallen opgemerkt door de partner, omdat dit vaak samengaat met snurken. De partner kan soms apneus (ademstilstanden) in de nacht waarnemen. Daarnaast zijn patiënten overdag vaak overmatig slaperig en niet fit. Advies: schakel tijdig hulp in.

Wanneer is er sprake van Obstructief slaapapneu (OSA)?

Het kenmerk van Obstructief slaapapneu (OSA) is het herhaaldelijk optreden van gehele of gedeeltelijke ademstilstanden tijdens de slaap. Hierdoor ontstaat vaak een daling van het zuurstofgehalte in het bloed. Dit komt door een te nauwe en/of slappe bovenste luchtweg tijdens de slaap waardoor een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de luchtstroom plaatsvindt (apneu of hypopneu). Hervatting van de ademhaling treedt weer op na een soort wekreactie (arousel) waardoor de doorgang van de luchtweg weer herstelt. Meer mannen dan vrouwen hebben OSA en de kans neemt toe met de leeftijd.

Wat zijn de gevolgen van OSA?

Door OSA hebben mensen vaak last van slaperigheid overdag. Daarnaast kan OSA een risicofactor zijn voor hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Door een goede en tijdige diagnose en juiste behandeling van OSA kan er een aanzienlijke verbetering optreden.

Tips van somnoloog Annemiek Braam voor het verbeteren van je slaapkwaliteit

  • Slaap in een koele, donkere, rustige kamer
  • Zorg voor regelmatige slaaptijden (dus ga op redelijk vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden op), ook in het weekend
  • Slaap het aantal uren dat jij nodig hebt
  • Vermijd computer, iPad of smartphone gebruik voor het slapen gaan (i.v.m. blauw licht)
  • Reduceer cafeïnegebruik, zeker later op de dag
  • Voorkom overgewicht
  • Drink liefst na 20.00 uur ‘s avonds geen alcohol meer
  • Stel jezelf overdag goed bloot aan zonlicht, dus ga lekker naar buiten en verricht voldoende lichamelijke inspanning
  • Een warme douche of warm bad nemen ‘s avonds kan ook helpen