Als je weleens pijn hebt gehad, weet je hoeveel invloed het heeft op je leven. Je wordt er onrustig en humeurig van en je kunt het niet opbrengen om iets te ondernemen. Pas als de pijn wordt weggenomen, kun je weer met positieve energie aan de slag. Pijnbestrijding is daarom belangrijk. Ook bij mensen met dementie. Dementie maskeert vaak de pijn, omdat de symptomen van dementie en pijn op elkaar lijken. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen, zoals onrust, agressie en depressie. Hoe ontdek je of een dementerende oudere pijn heeft?

Dementie maskeert pijn

Als mensen met dementie pijn hebben, kom je daar vaak niet achter. Zelf kunnen ze vaak niet duidelijk maken dat ze pijn hebben en verzorgers of artsen herkennen het niet. Dementerende ouderen met pijn kunnen zich onrustig, gespannen, verward of agressief gedragen. Ook kunnen ze passief of depressief zijn. De pijn uit zich dus op dezelfde manieren als dementie. Dat verklaart waarom mensen in de omgeving vaak niet bedenken dat er sprake kan zijn van pijn. Daarmee wordt de oorzaak van het moeilijke gedrag niet aangepakt.

Positieve effecten van pijnbestrijding

Wanneer de pijn wordt bestreden, treedt er een enorme verbetering op. In een wetenschappelijk onderzoek met onrustige dementerenden werd hun medicatie vervangen door een aspirine. De uitkomst was verrassend: de stemming van de ouderen verbeterde en ze namen meer deel aan sociale activiteiten. Het onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk het is om de pijn van dementerende ouderen te herkennen en te behandelen. Als de pijn wordt weggenomen, zullen zij zich prettiger voelen en actiever worden.

Pijn bij dementie herkennen

Hoe kom je erachter of iemand met dementie pijn heeft? Dat vraagt om aandacht voor simpele dingen. Een paar voorbeelden:

  • De oudere met dementie is passief en moppert. Hij of zij wilt niet staan of lopen, maar alleen zitten.
    Doen zijn of haar voeten misschien pijn? Zit een sok dubbel in de schoen?
  • De oudere met dementie weigert om te eten of drinken en is heel onrustig.
    Misschien heeft diegene wel een rotte kies die veel pijn doet. Of zit de broekriem te strak.
  • De oudere met dementie schreeuwt hard wanneer hij of zij wordt gewassen.
    Heb je al eens geprobeerd om een halfuur voor het wassen een paracetamol te geven?

Door op een andere manier te kijken naar het gedrag en door na te gaan of er sprake kan zijn van pijn, kan al veel worden gewonnen.