Als mantelzorger heb je een belangrijke rol in de zorg voor iemand met dementie (of een andere aandoening). Maar de zorg voor je naaste kost ook veel tijd en energie. Hoe voorkom je dat je als mantelzorger overbelast raakt? Dat kan door invulling te geven aan jouw ‘volhoudtijd’.

Mantelzorgers overbelast

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de mantelzorgers van mensen met dementie zich overbelast voelt. Dwaalgedrag, passiviteit, incontinentie en het niet meer herkennen van de mantelzorger worden als het meest belastend ervaren. Er wordt aan mantelzorgers vaak nog te weinig gevraagd hoe lang zij denken de zorg te kunnen volhouden. In een recent onderzoek is dit wel gedaan. Wanneer mantelzorgers aangaven de zorg nog minder dan een halfjaar vol te kunnen houden, kwamen in de daaropvolgende zes maanden vaker crisisopnames en overlijden van de dementerenden voor. De mantelzorgers gaven aan dat zij de zorg langer en beter hadden kunnen volhouden wanneer zij op tijd de benodigde ondersteuning hadden gekregen. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de ‘volhoudtijd’ van mantelzorgers.

De volhoudtijd van mantelzorg

Volhoudtijd is de periode dat jij als mantelzorger verwacht dat je de zorg kan volhouden. Het is dus een eigen inschatting. De lengte van jouw volhoudtijd wordt bepaald door allerlei factoren: jouw eigen gezondheid, de gezondheid van je naaste, de zwaarte van de zorg en allerlei omgevingsfactoren. Als je weet wat jouw volhoudtijd is, weet je ook wat je nodig hebt om de mantelzorg langer vol te houden. Door dit te bespreken met een professionele zorgverlener kan op tijd ondersteuning op maat worden gegeven. Zo wordt de kwaliteit van leven voor zowel jou als mantelzorger als voor je naaste verbetert.

Ondersteuning van mantelzorgers

Om de zorg vol te houden, is het belangrijk dat je af en toe even op adem kunt komen. De ondersteuning van mantelzorgers ligt bij de gemeenten. Ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit huishoudelijke hulp, dagbesteding en andere vormen van begeleiding en voorzieningen.